» Omgevingskunst Bas Maters

Wat is dit?

Bas Maters

Maakte er zijn beroep van om hier en daar een deel van ons leefgebied te veranderen. Dat probeerde hij op een zodanige manier te doen, dat het er ter plaatse mooier, spannender, prettiger door werd. Zo nam hij in Arnhem-Noord het terrein bij het expeditieknooppunt van de PTT in Het Broek onder handen. En in Zuid de speelplaats rond de Krakelingen-school in Vredenburg...

Hij had het geluk op de Arnhemse academie te belanden juist toen de richting monumentale kunst een nieuwe weg insloeg. Die zag een taak voor kunstenaars weggelegd om in de omgeving de beeldende aspecten bijzonder te behartigen, de artistieke factor in de ruimtelijke ordening, heel ruim, globaal. Architectuur, stedenbouw en landschap. Daar ging hij in door na zijn afstuderen, gaf er na zijn afstuderen vanaf 1974 ook les in. Bas Maters overleed in januari 2006. Hij was pas 57 jaar.

Het Expeditieknooppunt in het Arnhemse Broek vond hij zelf een van zijn belangrijkste projecten. Het ideaal: Landschap, beeldende kunst, stedenbouw, architectuur die in één verhaal wat vertellen, die daar zo bij elkaar komen.
Eigenlijk de positieve kant van de plek benadrukken. Er staat een dijkhuisje, er staat een soort belvedère als kegelpuntje, dat geeft een signalement van ruimte rond omheen. En voor dat grote fabrieksgebouw staat eigenlijk als kantoorvlak een grote schuine spiegel zodat je na het groen een soort luchtreflectie hebt.

Een ander project – in Vredenburg, Arnhem-Zuid, de omgeving van de Krakelingenschool – is typisch een voorbeeld van de stroming omgevingsvormgeving. Het dateert uit de jaren 70. Het had een behoorlijke maatschappelijke intentie, dat je als kunstenaar je ging mengen in de vormgeving van de omgeving, en dat op wat speelse of spirituele wijze deed. En, met name speelplaatsen en die vooral in relatie met de verdere omgeving – hoe kun je overgangen maken anders dan een hek – hoe kan een omgeving uitnodigen tot avontuur…

Ander werk van Bas Maters:
Ondermeer het Joris Ivensplein in Nijmegen, het Bootje in Almere Buiten en De Zwevende Steen in Dalfsen.


Expeditieknooppunt Het Broek

Krakelingenschool Vredenburg
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Kunst in Arnhem

  • Kunst in de Arnhemse openbare ruimte.

Tekst en foto's:

  • Eddy Brugman eddybrugman@gmail.com

Impuls

  • De interviews werden - soms in een andere vorm - rond 2001 gepubliceerd in de straatkrant IMPULS.

Site onder constructie

  • Deze site is onder constructie!

Copyright 2002-2019